Biuro: ul. Indiry Gandhi 23, 02-776 Warszawa

509-545-000 biuro@exigo.pl

Informacja o przekształceniu w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

2023-10-20

Warszawa, 17.10.2023

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 12 października 2023 r. nastąpiło przekształcenie spółki ,,Exigo Krzysztof Zygner, Hubert Jastrzębski” spółka jawna w spółkę Exigo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Informujemy, że wskutek przekształcenia zmianie uległa forma prawna spółki bez zmiany dotychczasowego numeru NIP i REGON oraz numeru rachunku bankowego. Spółce został nadany nowy numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (0001063533).

Zmiana formy prawnej, a w konsekwencji zmiana nazwy spółki nie ma wpływu na kontynuację prowadzonej działalności oraz na ważność zawartych wcześniej umów.

Prosimy o uwzględnienie powyższej zmiany we wszystkich nowych dokumentach wystawianych spółce Exigo sp. z o.o.

Z poważaniem

Krzysztof Zygner