Biuro: ul. Indiry Gandhi 23, 02-776 Warszawa

509-545-000 biuro@exigo.pl

Jak przygotować firmę na cyberzagrożenia?

2024-05-26

Ochrona przed cyberzagrożeniami stała się priorytetem dla każdej firmy, niezależnie od jej wielkości i branży. Zmieniające się otoczenie geopolityczne oraz wzrost liczby ataków cybernetycznych wymuszają na przedsiębiorstwach stałe aktualizowanie swoich strategii bezpieczeństwa. Poniżej przedstawiamy kompleksowy przewodnik, jak przygotować firmę na cyberzagrożenia, bazując na najnowszych raportach i najlepszych praktykach.

1. Zrozumienie cyberzagrożeń

Pierwszym krokiem jest identyfikacja potencjalnych zagrożeń, które mogą wpłynąć na firmę. Do najczęstszych należą:

 • Ransomware: Szkodliwe oprogramowanie szyfrujące dane i żądające okupu za ich odszyfrowanie.
 • Phishing: Wyłudzanie poufnych informacji poprzez podszywanie się pod zaufane źródła.
 • DoS (Denial of Service): Ataki przeciążające serwery, prowadzące do ich niedostępności.
 • Ataki wewnętrzne: Zagrożenia ze strony obecnych lub byłych pracowników z dostępem do systemów firmy.

2. Wdrażanie polityki cyberbezpieczeństwa

Stworzenie i wdrożenie kompleksowej polityki cyberbezpieczeństwa jest kluczowe. Polityka ta powinna obejmować:

 • Zasady dotyczące haseł: Silne hasła, regularna ich zmiana oraz dwuskładnikowe uwierzytelnianie (2FA).
 • Szkolenia pracowników: Regularne szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa, zwiększające świadomość zagrożeń i uczące odpowiednich reakcji.
 • Procedury postępowania w przypadku incydentu: Jasno określone kroki działania w przypadku wykrycia cyberataku, w tym informowanie odpowiednich osób i instytucji.

3. Technologiczne środki zabezpieczeń

Inwestycje w nowoczesne technologie zabezpieczające są niezbędne. Kluczowe obszary to:

 • Oprogramowanie antywirusowe i antymalware: Regularnie aktualizowane, by chronić przed najnowszymi zagrożeniami.
 • Zapory sieciowe (firewalle): Ochrona sieci przed nieautoryzowanym dostępem.
 • Systemy wykrywania i zapobiegania włamaniom (IDS/IPS): Monitorowanie sieci i zapobieganie atakom.

4. Regularne audyty i monitorowanie

Regularne audyty systemów informatycznych i monitorowanie sieci pozwala na wczesne wykrycie i neutralizowanie zagrożeń. Audyty powinny obejmować:

 • Przeglądy bezpieczeństwa: Ocena aktualności i skuteczności stosowanych zabezpieczeń.
 • Testy penetracyjne: Symulowane ataki mające na celu identyfikację słabych punktów systemu.
 • Analiza logów: Monitorowanie dzienników zdarzeń w celu wykrycia nietypowej aktywności.

5. Ochrona danych

Dane są jednym z najcenniejszych zasobów firmy. Ważne działania obejmują:

 • Szyfrowanie danych: Zarówno w trakcie przechowywania, jak i przesyłania.
 • Regularne tworzenie kopii zapasowych: Przechowywanie kopii w bezpiecznych lokalizacjach oraz regularne testowanie procesu odzyskiwania danych.
 • Kontrola dostępu: Ograniczenie dostępu do danych tylko do osób, które rzeczywiście go potrzebują.

6. Certyfikacja i zgodność z normami

Posiadanie certyfikatów cyberbezpieczeństwa zwiększa zaufanie klientów i partnerów biznesowych oraz ułatwia udział w przetargach publicznych. Certyfikacja obejmuje ocenę zgodności z określonymi standardami przez niezależne podmioty i może dotyczyć produktów, procesów lub usług ICT.

7. Kultura cyberbezpieczeństwa

Budowanie kultury cyberbezpieczeństwa w firmie jest kluczowe. Świadomość zagrożeń oraz odpowiednie nawyki wśród pracowników zapewniają skuteczną ochronę przed cyberatakami. Regularne szkolenia, promowanie najlepszych praktyk oraz otwarta komunikacja na temat cyberbezpieczeństwa powinny stać się integralną częścią kultury organizacyjnej.

Przygotuj firmę na cyberzagrożenia!

Przygotowanie firmy na cyberzagrożenia wymaga kompleksowego podejścia, obejmującego zarówno aspekty techniczne, jak i organizacyjne. Inwestycje w technologie zabezpieczające, regularne audyty, szkolenia pracowników oraz budowanie kultury cyberbezpieczeństwa to kluczowe kroki, które pozwolą zminimalizować ryzyko i zabezpieczyć firmę przed potencjalnymi atakami.