Biuro: ul. Indiry Gandhi 23, 02-776 Warszawa

509-545-000 biuro@exigo.pl

Jakie usługi są realizowane w ramach outsourcingu IT?

2023-09-21

Coraz większy rozwój technologii informacyjnej sprawił, że automatyzacja zagościła na stałe w wielu obszarach naszego życia, również w biznesie. Dziś każde przedsiębiorstwo w mniejszym lub większym stopniu opiera swoją pracę na rozwiązaniach elektronicznych: komputerach, serwerach, routerach, drukarkach itp.

Tego rodzaju sprzęt bywa jednak zawodny, szczególnie wtedy, gdy poddawany jest intensywnym eksploatacjom. Stąd konieczność współpracy ze specjalistami IT, których zadaniem jest dbanie o sprawne działanie systemów informatycznych. Aby ograniczyć koszta związane z ich zatrudnianiem, wiele przedsiębiorstw wybiera outsourcing IT, czyli usługi informatyczne świadczone przez inną, niezależną firmę specjalizującą się w tej dziedzinie.

Co obejmuje outsourcing IT?

Firmy oferujące outsourcing IT świadczą usługi informatyczne w bardzo szerokim zakresie. Ich głównym zadaniem jest oczywiście sprawowanie pieczy nad poprawnym i wydajnym funkcjonowaniem wszystkich elementów wchodzących w skład infrastruktury informatycznej w danej firmie, czyli zarządzanie systemami IT i monitorowanie ich pracy, administrowanie siecią wewnętrzną, archiwizacja danych i tworzenie kopii zapasowych, konfiguracja i aktualizacja oprogramowania oraz regularne przeglądy i konserwacja sprzętu.

Ale to nie wszystko. Outsourcing IT dla firm obejmuje także pomoc w przypadku awarii, od drobnych usterek po poważne uszkodzenia i zniszczenia sprzętu, oraz wsparcie w doborze najbardziej optymalnych rozwiązań technologicznych, dostosowanych do specyfiki danej branży. Niektóre firmy informatyczne w ramach outsourcingu IT oferują także leasing sprzętu elektronicznego: komputerów PC, laptopów, tabletów, smartfonów i innych. W zależności od potrzeb, klient może zdecydować się kompleksowy outsourcing IT, obejmujący wszystkie wymienione wyżej usługi, lub częściowy, obejmujący tylko najważniejsze z nich. Taka elastyczność umożliwia – w razie potrzeby – redukcję kosztów.

W jaki sposób realizowany jest outsourcing IT?

Outsourcing IT realizowany jest w dwóch wariantach: lokalnie i zdalnie. Oznacza to, że w sytuacji, gdy niezbędna jest bezpośrednia pomoc fachowca (np. wtedy, gdy dojdzie do fizycznego uszkodzenia sprzętu), firma wysyła specjalistę do klienta, aby naprawił problem na miejscu. Natomiast w pozostałych przypadkach usługi realizowane są za pośrednictwem zdalnych kanałów, zaś wsparcie techniczne udzielane jest przez telefonu, czat i pocztę elektroniczną. To ogromna wygoda i oszczędność czasu, dlatego wielu klientów bardzo chwali sobie taki model współpracy.