Biuro: ul. Indiry Gandhi 23, 02-776 Warszawa

509-545-000 biuro@exigo.pl

Migracja danych w firmie


Migracja danych, czyli przenoszenie danych komputerowych, takich jak pliki i programy, pomiędzy platformami, to operacja od czasu do czasu konieczna w każdej firmie. Czasami jest podyktowana zmianą serwera, innym razem wymianą sprzętu. Niezależnie od tego, z jakiego powodu zdecydowaliśmy się dokonać migracji danych i jak wiele zasobów zamierzamy przenieść na nową platformę, warto cały proces przeprowadzić w sposób jak najbardziej skrupulatny i przemyślany. Można to oczywiście zrobić samodzielnie, jednak takie operacje wymagają specyficznych kompetencji i profesjonalnych narzędzi. Jeśli ich nie posiadasz, lepiej zwróć się do firmy oferującej takie usługi informatyczne.

...